Uut seadusandluses

Maksud01. juulist 2014.a. hakkas siis kehtima Majandustegevuse seadustiku üldosa seadus, mis puudutab ka paljusid ettevõtjaid. Seadus muudab majandustegevuse registris registreerimise ja tegevusloa taotlemise korda. Ja võib öelda, et majandustegevuse registriga (MTR) seotud asjaajamine muutub lihtsamaks ja odavamaks, ühesõnaga vähem bürokraatiat!
Paljud valdkonnad, mis seni vajasid luba või registreeringut, on nüüd vabaks lastud, seega vähema asjaajamist ja kulutusi.
Vaadake siis ise 
täpsemalt järele, kuidas just teie ettevõttega lood on
(https://www.mkm.ee/sites/default/files/vastavustabel.pdf) .
Majandustegevus on jaotatud sisuliselt kaheks: teatamiskohustusega tegevusvaldkonnad ja loakohustusega valdkonnad.
Hea uudis on näiteks see, et kui varem pidi registreeringut uuendama igal aastal, siis uue seaduse kohaselt piisab ühekordsest teatest.
Kuna enamus ettevõtetel need tegevusvaldkonnad just väga tihti ei muutu, siis oli suhteliselt tobe iga aasta kinnitada, et jah –  ma tegelen ikka sama asjaga, uuendada registreeringut registris ja maksta täiendavalt riigilõivu.
Lõpuks ometi on see asi nüüd lahendatud.

Lihtsam on edaspidi ka ettevõtetel, kes pidid loakohustust täitma – load on nüüd tavaliselt tähtajatud ning sellisteks muutuvad ka enamus senikehtinud seaduse alusel väljaantud  load.

MTR-is (majandustegevuse registri toimingute eest) ei pea enam tasuma ka riigilõivu.

Tähele tasuks panna asjaolu, et juhul kui uus seadus nõuab enamate andmete esitamist teatamiskohustuse täitmisel (võrreldes nn. vana seaduseaga), siis tuleb esitada registrile täiendavad andmed. Andmete esitamiseks on aega alates seaduse jõustumisest (01. juuli 2014.a.) 120 päeva. Ettevõtjad, kes ei pea uue seaduse kohaselt registris olema, kustutatakse sealt automaatselt.

01. juulist 2014.a. hakkas  kehtima Maksukorralduse seaduse muutmise seadus, millega loodi siis töötamise register. Firmad-ettevõtted peavad nüüd Haigekassa vastava registri asemel edastama andmed töötamise registrisse. Kui varem pidi tööandja registreerima uue töötaja  7 päeva jooksul, siis nüüd tuleb uued töötajad  kanda registrisse enne nende faktilist tööleasumist.
Nimetatud register asub 
e-maksuametis. Töötajad, kes olid arvel Haigekassa registris- nendega ei pea midagi tegema, need kantakse üle automaatselt. Uue asjana peab märkima, et lisaks töölepingu alusel töötavatele isikutele, tuleb nüüdsest esitada andmed ka võlaõigusliku lepingu (töövõtu leping, käsundusleping jne.) alusel tulu saavate isikute kohta ja isegi tasuta tööd tegevate isikute (vabatahtlike) kohta. Seega siis tuleb arvele võtta ka  juhatuse ja nõukogu liikmed. Töötamise registri andmed on aluseks igasuguste sotsiaalsete tagatiste arvestamisel (pension, ravikindlustus jne.).

01. juulist 2014.a. muutus ka Ravikindlustuse seadus natuke, ettevõtlusvaldkonda arvestades on oluline märkida, et juhatuse liikmete ravikindlustuse kaitse tekib nüüd tunduvalt varem –  14 päeva jooksul peale Äriregistrisse kandmist (eelnevalt oli 3 kuud). Sama kehtib nüüdsest ka võlaõigusliku lepingu alusel töötavate isikute kohta.

Imre Rooma
sinujurist.ee