personalispetsialisti teenus

Õigusabi- sinujurist.ee

õigusbüroo Juriidilised InvesteeringudÕigusabi Tartus/õigusabi Tallinnas ja ka mujal Eestis.

Jurist/personalispetsialisti teenus Sinu ettevõttes– kuutasupõhine pakett alates 150 eurot kuuskogu personalitöö korraldamine ja juriidiline nõustamine Teie ettevõttes. Personalispetsialisti teenus kaugtööna kogu Eestis.

Juristi abi lepingute koostamisel, kahjunõuete esitamisel, esindamisel kohtus ning töövaidluskomisjonis, võlglastega tegelemisel, üürivaidlustes, võlgnike nõustamisel jne. Aitame asjaajamise korraldamisel ja dokumentide koostamisel. Meie õigusbüroo pakub õigusabi ka telefoni või e-posti vahendusel.

Samas pakume võimalust rentida koolituste-seminaride jmt. ürituste läbiviimiseks stiilseid ruume Jõgevamaal (45 km Tartust/150 km Tallinnast) kuni 80-le inimesele koos toitlustuse ja majutusega.

Lugupidamisega, Imre Rooma
Õigusbüroo Sinujurist.ee

Õigusabi- sinujurist.ee

IMG_4618Õigusabi Tartus/õigusabi Tallinnas. Kahjunõuete esitamine, võlgnike nõustamine. Hagiavalduse koostamine, esindamine kohtus.  Lepingute koostamine. Tööohutuse dokumentide koostamine. Esindamine töövaidluskomisjonis Personalispetsialisti teenus– kogu personalitöö korraldamine ettevõttes. Juristi teenus kogu Eestis. Õigusnõustamine ka telefoni või e-posti vahendusel. Liitu kuutasupõhise paketiga jurist-personalispetsialist Sinu ettevõttes.

Samas pakume võimalust rentida koolituste-seminaride läbiviimiseks stiilseid ruume Jõgevamaal kuni 80-le inimesele koos toitlustusega.

Lugupidamisega, Imre Rooma
Sinujurist.ee

Õigusabi- sinujurist.ee

Foto2246Õigusabi Tartus, õigusabi Tallinnas ja põhimõtteliselt kogu Eestis. Õigusabi korteriühistutele- tegeleme korteriühistu võlglastega. Personalijuhi teenus- töölepingud, töökorralduse reeglid, töökeskkonna ja tööohutuse dokumentide koostamine, ametijuhendite koostamine jne. Jurist- Sinu esindaja töövaidluskomisjonis ja kohtus. Võlgade sissenõudmine ja võlgnike nõustamine. Lepingute koostamine: laenulepingud, üürilepingud, ehituslepingud, ostu-müügilepingud, autorilepingud, võlatunnistused, varalise vastutuse lepingud jne. Juristi konsultatsioonid.

Lugupidamisega, Imre Rooma
Sinujurist.ee

Õigusbüroo Juriidilised Investeeringud OÜ

Foto1462Õigusabi ja juriidilised teenused Tartus, Tallinnas ja üle kogu Eesti. Jurist igasse firmasse! Lisaks õigusabile- personalitöö korraldamine. Milleks panna lisakohustusi sekretärile, raamatupidajale või kellele iganes, las sellega tegelevad spetsialistid, kes omavad vastavat kogemust. Koostame ja hoiame korras personalialase dokumentatsiooni: töölepingud, sisekorra reeglid, ametijuhendid, tööohutusalane dokumentatsioon, nõustame tööõiguse valdkonnas ning esindame vajadusel töövaidluskomisjonis.

Liitu kuutasupõhise paketiga jurist-personalispetsialist Sinu ettevõttes.

Lugupidamisega, Imre Rooma

Sinujurist.ee