õigusabi Tartus

Õigusabi- sinujurist.ee

õigusbüroo Juriidilised InvesteeringudÕigusabi Tartus/õigusabi Tallinnas ja ka mujal Eestis.

Jurist/personalispetsialisti teenus Sinu ettevõttes– kuutasupõhine pakett alates 150 eurot kuuskogu personalitöö korraldamine ja juriidiline nõustamine Teie ettevõttes. Personalispetsialisti teenus kaugtööna kogu Eestis.

Juristi abi lepingute koostamisel, kahjunõuete esitamisel, esindamisel kohtus ning töövaidluskomisjonis, võlglastega tegelemisel, üürivaidlustes, võlgnike nõustamisel jne. Aitame asjaajamise korraldamisel ja dokumentide koostamisel. Meie õigusbüroo pakub õigusabi ka telefoni või e-posti vahendusel.

Samas pakume võimalust rentida koolituste-seminaride jmt. ürituste läbiviimiseks stiilseid ruume Jõgevamaal (45 km Tartust/150 km Tallinnast) kuni 80-le inimesele koos toitlustuse ja majutusega.

Lugupidamisega, Imre Rooma
Õigusbüroo Sinujurist.ee

Õigusabi- sinujurist.ee

IMG_4618Õigusabi Tartus/õigusabi Tallinnas. Kahjunõuete esitamine, võlgnike nõustamine. Hagiavalduse koostamine, esindamine kohtus.  Lepingute koostamine. Tööohutuse dokumentide koostamine. Esindamine töövaidluskomisjonis Personalispetsialisti teenus– kogu personalitöö korraldamine ettevõttes. Juristi teenus kogu Eestis. Õigusnõustamine ka telefoni või e-posti vahendusel. Liitu kuutasupõhise paketiga jurist-personalispetsialist Sinu ettevõttes.

Samas pakume võimalust rentida koolituste-seminaride läbiviimiseks stiilseid ruume Jõgevamaal kuni 80-le inimesele koos toitlustusega.

Lugupidamisega, Imre Rooma
Sinujurist.ee

Õigusabi- sinujurist.ee

Foto2246Õigusabi Tartus, õigusabi Tallinnas ja põhimõtteliselt kogu Eestis. Õigusabi korteriühistutele- tegeleme korteriühistu võlglastega. Personalijuhi teenus- töölepingud, töökorralduse reeglid, töökeskkonna ja tööohutuse dokumentide koostamine, ametijuhendite koostamine jne. Jurist- Sinu esindaja töövaidluskomisjonis ja kohtus. Võlgade sissenõudmine ja võlgnike nõustamine. Lepingute koostamine: laenulepingud, üürilepingud, ehituslepingud, ostu-müügilepingud, autorilepingud, võlatunnistused, varalise vastutuse lepingud jne. Juristi konsultatsioonid.

Lugupidamisega, Imre Rooma
Sinujurist.ee

Õigusabi- sinujurist.ee

kevadÕigusabi- mitte küll päris 24/7,  aga  12/5 kindlasti! Juristi abi saate näiteks sellistes valdkondades: võlgade sissenõudmine kohtu kaudu, võlgnike nõustamine. Koostame hagiavaldusi ja vastuseid hagidele.
Tegeleme ka autoriõiguse probleemidega ja  autoritasude ning üürivaidlustega.
Lepingud, töökorralduse reeglid, tööohutusalane dokumentatsioon jne. Kui vajad osalise tööajaga juristi või personalispetsialisti, küsi hinnapakkumist. Õigusabi Tallinnas, Tartus ja kogu Eestis.
Lugupidamisega,  Imre Rooma
Sinujurist.ee