Õigusabi- sinujurist.ee

kevadÕigusabi- mitte küll päris 24/7,  aga  12/5 kindlasti! Juristi abi saate näiteks sellistes valdkondades: võlgade sissenõudmine kohtu kaudu, võlgnike nõustamine. Koostame hagiavaldusi ja vastuseid hagidele.
Tegeleme ka autoriõiguse probleemidega ja  autoritasude ning üürivaidlustega.
Lepingud, töökorralduse reeglid, tööohutusalane dokumentatsioon jne. Kui vajad osalise tööajaga juristi või personalispetsialisti, küsi hinnapakkumist. Õigusabi Tallinnas, Tartus ja kogu Eestis.
Lugupidamisega,  Imre Rooma
Sinujurist.ee