Õigusabi- sinujurist.ee

Foto2246Õigusabi Tartus, õigusabi Tallinnas ja põhimõtteliselt kogu Eestis. Õigusabi korteriühistutele- tegeleme korteriühistu võlglastega. Personalijuhi teenus- töölepingud, töökorralduse reeglid, töökeskkonna ja tööohutuse dokumentide koostamine, ametijuhendite koostamine jne. Jurist- Sinu esindaja töövaidluskomisjonis ja kohtus. Võlgade sissenõudmine ja võlgnike nõustamine. Lepingute koostamine: laenulepingud, üürilepingud, ehituslepingud, ostu-müügilepingud, autorilepingud, võlatunnistused, varalise vastutuse lepingud jne. Juristi konsultatsioonid.

Lugupidamisega, Imre Rooma
Sinujurist.ee