Isikliku auto kasutamine tööülesannete täitmisel

TempelPaljusid ettevõtjaid ja töötajaid puudutab kindlasti isikliku auto kasutamise valdkonnas tehtud muudatused. Kui eelnevalt oli võimalik  maksta hüvitist töötajale või juhatuse/nõukogu liikmele sõitude kohta arvestust pidamata (kui seda maksti kuni 64 EUR kuus), siis alates 01. septembrist 2014.a. see enam nii ei ole. Alates 01. septembrist tuleb kõikidel juhtudel pidada sõidupäevikut (või õigemini annab see õiguse maksuvabalt  hüvitist maksta, aga kes see tahab endale suuremat maksukoormust!?). Seega on rohkem paberimajandust garanteeritud just nendel juhtudel, kui kasutati oma autot ametisõitudeks vähesemal määral, saades selle eest kuni 64 EUR kuus. Samas suurendati maksuvaba hüvitist 335.- EUR-ini (eelnevalt oli see 256 EUR). Sõidukilomeetri hind endiselt 0,30 EUR. Kui hüvitist maksab mitu tööandjat, siis võib iga tööandja maksta maksuvabalt hüvitist kuni 335 eurot. Juhul kui sõidupäevikut ei peeta, maksustatakse hüvitis kui palgalisa. Täpsemalt: https://www.riigiteataja.ee/akt/126082014011

Imre Rooma

sinujurist.ee