Imre Rooma

Õigusbüroo Juriidilised Investeeringud OÜ

Foto1462Õigusabi ja juriidilised teenused Tartus, Tallinnas ja üle kogu Eesti. Jurist igasse firmasse! Lisaks õigusabile- personalitöö korraldamine. Milleks panna lisakohustusi sekretärile, raamatupidajale või kellele iganes, las sellega tegelevad spetsialistid, kes omavad vastavat kogemust. Koostame ja hoiame korras personalialase dokumentatsiooni: töölepingud, sisekorra reeglid, ametijuhendid, tööohutusalane dokumentatsioon, nõustame tööõiguse valdkonnas ning esindame vajadusel töövaidluskomisjonis.

Liitu kuutasupõhise paketiga jurist-personalispetsialist Sinu ettevõttes.

Lugupidamisega, Imre Rooma

Sinujurist.ee

2015.a. uut seadusandluses

Foto1538Nagu igal aastal, muutub aastavahetusega päris palju ka seadusandluses, siinkohal mõningaid noppeid ettevõtetega seonduvatest valdkondadest.

Alampalk tõuseb 355 eurolt 390 euroni kuus. Miinimumtunnitasu suureneb 2,13 eurolt 2,34 euroni. Uuest aastast on tulumaksu määr 20% ning tulumaksuvaba miinimum suureneb praeguselt 144 eurolt 154 euroni kuus (1848 eurot aastas). Alanevad nii töötaja kui ka tööandja töötuskindlustusmaksete määrad. Töötaja uus maksumäär on 1,6% (senise 2% asemel) ning tööandjal 0,8% (senise 1% asemel).

Käesolevast aastast muutub senisest kiiremaks tsiviilkohtumenetluses tekkinud kulude väljamõistmine teiselt poolelt. Vahepeal kehtis olukord, kus vastaspoolelt menetluskulude väljamõistmiseks tuli eraldi menetlus algatada ning selle teemaga seonduvalt olid suhteliselt segased lood. Sellest aastast alates ei pea üldjuhul menetluskulude kindlaksmääramiseks kohtus eraldi menetlust algatama, vaid need määratakse kindlaks põhivaidluse osana.

10. jaanuarist hakatakse kogu Euroopa Liidus kohaldama uut regulatsiooni, mis võimaldab senisest lihtsamalt tunnustada ja täita teises liikmesriigis tehtud kohtulahendeid. See lihtsustab tunduvalt Euroopa Liidu piires kohtulahendite täitmist, kiirendab protsessi ja vähendab kulusid, mis tuli varasemalt kanda seoses kohtuotsuse n.ö. legaliseerimisega teises riigis.

Äriseadustikus jõustuvad muudatused, mis võimaldavad senisest lihtsamalt lõpetada osaühingu või aktsiaseltsi tegevuse, samuti tekkis lihtsam võimalus lasta mittetegutsev AS või OÜ äriregistrist kustutada. See toimub ainuosanikuks või ainuaktsionäriks oleva inimese ja OÜ või AS-i varade ühendamise kaudu, mille tulemusena saab inimene kogu ühingu vara endale ning samas hakkab vastutama oma ühingu kõigi kohustuste eest. Sellisel juhul ei ole vaja läbi viia likvideerimismenetlust, seda asendab kiirem ühinemismenetlus.

Turutingimustele vastava laenu andmist ei loeta enam erisoodustuseks sellise laenu andmist, mille intress on kõrgem kui kahekordne Euroopa Keskpanga põhirefinantseerimisoperatsioonidele kohaldatav intressimäär.

Imre Rooma

Sinujurist.ee

Õigusabi- sinujurist.ee

Foto1250Juriidilised teenused ja õigusabi iga ilmaga- no mitte küll 24/7, aga 16/5 vajadusel ikka!

Endiselt pakume õigusabi Tallinnas, Tartus ja teistes toredates linnades üle Eesti. Õigusabi valdkonnas oleme keskendunud eelkõige ettevõtete juriidilisele nõustamisele. Samuti pakume õigusabi eraisikutele.

Meie valdkonnad: lepingu koostamine, ettevõtte (firma) asutamine, avalduste-juriidilise dokumentatsiooni koostamine, vaidlused kohtus, oleme esindajaks töövaidluskomisjonis jne.

Lisaks veel raamatupidamise teenus ja äriplaani koostamine.

Juriidilised teenused firmadele: Jurist-personalispetsialist Sinu ettevõttes alates 150.- EUR kuu.

Isikliku auto kasutamine tööülesannete täitmisel

TempelPaljusid ettevõtjaid ja töötajaid puudutab kindlasti isikliku auto kasutamise valdkonnas tehtud muudatused. Kui eelnevalt oli võimalik  maksta hüvitist töötajale või juhatuse/nõukogu liikmele sõitude kohta arvestust pidamata (kui seda maksti kuni 64 EUR kuus), siis alates 01. septembrist 2014.a. see enam nii ei ole. Alates 01. septembrist tuleb kõikidel juhtudel pidada sõidupäevikut (või õigemini annab see õiguse maksuvabalt  hüvitist maksta, aga kes see tahab endale suuremat maksukoormust!?). Seega on rohkem paberimajandust garanteeritud just nendel juhtudel, kui kasutati oma autot ametisõitudeks vähesemal määral, saades selle eest kuni 64 EUR kuus. Samas suurendati maksuvaba hüvitist 335.- EUR-ini (eelnevalt oli see 256 EUR). Sõidukilomeetri hind endiselt 0,30 EUR. Kui hüvitist maksab mitu tööandjat, siis võib iga tööandja maksta maksuvabalt hüvitist kuni 335 eurot. Juhul kui sõidupäevikut ei peeta, maksustatakse hüvitis kui palgalisa. Täpsemalt: https://www.riigiteataja.ee/akt/126082014011

Imre Rooma

sinujurist.ee