2016.a. uut seadusandluses

2016.Õigusabi- õigusbüroo Juriidilised Investeeringuda. 01. jaanuarist suureneb miinimumpalk täistööajaga töötamise korral praeguselt 390 eurolt 430 euroni kuus. Tunnitasu alammäär on alates 1. jaanuarist 2,54 eurot (eelnevalt 2,34 eurot). Maksuvaba tulu on 170 eurot kuus (eelnevalt 154 eurot).  Vähendatakse koolituskuludena maha arvatavaid kulusid. Alates 01.01.2016 ei käsitata koolituskuludena autokoolis käimise kulusid ja ka täiskasvanu huvikoolis õppimise eest tasutud kulu.

Auditi kohustuse piirmäärasid ettevõtetele tõstetakse kaks korda ning ülevaatuse piirmäärasid 1,6 korda. Uusi piirmäärasid kohaldatakse 2016. aasta 1. jaanuaril või hiljem algava aruandeperioodi kohta koostatud raamatupidamise aastaaruannete suhtes.

Muudatused ka Raamatupidamise seaduses, nendega lihtsustatakse väikeettevõtjate majandusaasta aruande koostamise reegleid. Mikroettevõtjad peavad edaspidi koostama vaid kaks põhiaruannet: lühikese bilansi seaduses nimetatud kohustuslike ridadega ning kasumiaruande. Väikeettevõtjad peavad koostama ning äriregistrile esitama bilansi, kasumiaruande ning maksimaalselt 9 lisa. Lisade täitmine on kohustuslik vaid juhul, kui ettevõtjal on selliseid kirjeid ja need on olulised. Jätkuvalt on väikeettevõtjad kohustatud koostama ja avalikustama tegevusaruande. Edaspidi ei nõuta mikro- ja väikeettevõtjatelt rahavoogude aruande ning omakapitali muutuste aruande koostamist. Uusi nõudeid kohaldatakse aruannetele, mille aruandeperiood algab 2016. aasta 01. jaanuaril või hiljem.

Jaanuarist 2016.a. tekib juhatuse liikmete ning käsundus- või töövõtulepingu alusel töötavate isikute ravikindlustuskaitse järgmisel päeval pärast sotsiaalmaksu deklaratsiooni esitamist, kui isiku eest on sotsiaalmaksu deklareeritud sotsiaalmaksu miinimumkohustuse ulatuses. Seega ei ole enam eespool nimetatud isikutel ravikindlustuse tekkimine seotud töötamise registri kandega.

Teise olulise muudatusena tekib uuest aastast ravikindlustuskaitse ka nendel isikutel, kes töötavad mitme lepinguga ja nende eest tasutakse kokku kuus sotsiaalmaksu kehtestatud kuumääralt arvutatuna.

Tõuseb välislähetuse maksuvaba piirmäär senise 32 euro pealt 50 euroni. Kuni 50 eurot võib päevaraha maksuvabalt maksta vaid iga välislähetuse esimese 15 päeva eest ning mitte rohkema kui 15 päeva eest kokku ühes kalendrikuus. Ülejäänud lähetuses viibitud päevade eest on õigus maksuvabalt päevaraha maksta vanas määras s.t. kuni 32 eurot.

Õigusbüroo Sinujurist.ee