2015.a. uut seadusandluses

Foto1538Nagu igal aastal, muutub aastavahetusega päris palju ka seadusandluses, siinkohal mõningaid noppeid ettevõtetega seonduvatest valdkondadest.

Alampalk tõuseb 355 eurolt 390 euroni kuus. Miinimumtunnitasu suureneb 2,13 eurolt 2,34 euroni. Uuest aastast on tulumaksu määr 20% ning tulumaksuvaba miinimum suureneb praeguselt 144 eurolt 154 euroni kuus (1848 eurot aastas). Alanevad nii töötaja kui ka tööandja töötuskindlustusmaksete määrad. Töötaja uus maksumäär on 1,6% (senise 2% asemel) ning tööandjal 0,8% (senise 1% asemel).

Käesolevast aastast muutub senisest kiiremaks tsiviilkohtumenetluses tekkinud kulude väljamõistmine teiselt poolelt. Vahepeal kehtis olukord, kus vastaspoolelt menetluskulude väljamõistmiseks tuli eraldi menetlus algatada ning selle teemaga seonduvalt olid suhteliselt segased lood. Sellest aastast alates ei pea üldjuhul menetluskulude kindlaksmääramiseks kohtus eraldi menetlust algatama, vaid need määratakse kindlaks põhivaidluse osana.

10. jaanuarist hakatakse kogu Euroopa Liidus kohaldama uut regulatsiooni, mis võimaldab senisest lihtsamalt tunnustada ja täita teises liikmesriigis tehtud kohtulahendeid. See lihtsustab tunduvalt Euroopa Liidu piires kohtulahendite täitmist, kiirendab protsessi ja vähendab kulusid, mis tuli varasemalt kanda seoses kohtuotsuse n.ö. legaliseerimisega teises riigis.

Äriseadustikus jõustuvad muudatused, mis võimaldavad senisest lihtsamalt lõpetada osaühingu või aktsiaseltsi tegevuse, samuti tekkis lihtsam võimalus lasta mittetegutsev AS või OÜ äriregistrist kustutada. See toimub ainuosanikuks või ainuaktsionäriks oleva inimese ja OÜ või AS-i varade ühendamise kaudu, mille tulemusena saab inimene kogu ühingu vara endale ning samas hakkab vastutama oma ühingu kõigi kohustuste eest. Sellisel juhul ei ole vaja läbi viia likvideerimismenetlust, seda asendab kiirem ühinemismenetlus.

Turutingimustele vastava laenu andmist ei loeta enam erisoodustuseks sellise laenu andmist, mille intress on kõrgem kui kahekordne Euroopa Keskpanga põhirefinantseerimisoperatsioonidele kohaldatav intressimäär.

Imre Rooma

Sinujurist.ee